Гаранция

Гаранцията е валидна само за територията на Република България и е в срок от 24 месеца от датата на покупката. Като доказателство трябва да се предостави касовата бележка, издадена от куриерската фирма, товарителница или гаранционна карта.

Гаранцията за физически лица е 24 месеца.
Гаранцията за Юридически лица е 12 месеца.

Гаранцията отпада в случай на:

  • Несъответствие между данните на документите и тези на стоката, нечетливост или липса на сериен номер, неспазване на гаранционните условия, описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта, нарушени гаранционни стикери.
  • Изтрити или повредени гаранционни стикери на устройствата.
  • При повреди причинени от лош транспорт, лошо съхранение, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др.)Повреди по автомобил (МПС) поради неправилна експоатация.
  • Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или за промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD носители, счупени в оптичното устройство.
  • Ако стоката е експлоатирана не по предназначение, както и използването на битови стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.
  • Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за информацията на клиента в повредените устройства.
Сравнение на продукти